Aanvullende informatie opdracht Medische Techniek Module 4

Binnen de Europese Unie heeft men het doen van een aanbesteding voor de aanschaf van kapitaal goederen verplicht gesteld. Dit is gedaan omdat in het verleden er vaak apparaten werden aangeschaft om vervolgens om diverse redenen niet te worden gebruikt. Dit is een onnodige en heel hoge kostenpost voor met name de gezondheidszorg gebleken.
Om dit tegen te gaan heeft men een aanbesteding verplicht gesteld. Dit moedigt de concurrentie aan tussen aanbieders zodat zij geen ‘fantasieprijzen’ kunnen vragen, maar tevens wordt van de aankopende organisatie verwacht dat zij hun aankoop kunnen motiveren en hun verwachtingen en eisen voor wat betreft het functioneren van het apparaat vastleggen en dit ter goedkeuring voorleggen aan de gebruiker(s).

Eén van de gebruikersgroepen is de operatie assistent.
Na diplomering moet een operatie assistent de voor het dagelijks gebruiken van een toestel, de eisen voor een veilige bediening van een dergelijk toestel kunnen motiveren en daarbij de grenzen en eigenschappen weergeven voor goedkeuring of juist afkeuring van een bepaald apparaat. Het gaat hierbij niet om elektrotechnische of mechanische eisen, maar om de eisen waaraan moet worden voldaan voor een eenduidige, hygiënische en veilige bediening van een toestel op de OK. Een dergelijke motivatie moet worden toegevoegd aan het totale Pakket Van Eisen dat wordt opgemaakt voor het doen van een aanbesteding.

De opdracht is:
Stel een lijst van voorwaarden op, waaraan een nieuw aan te schaffen toestel moet voldoen. Beschouw hierbij ‘bedieningsgemak’, ‘veiligheid van de patiënt’, ‘veiligheid van de gebruiker’ en ‘mogelijkheid te vergissen in bediening, waarbij een fout kan worden gemaakt’. Gebruik de gegeven links voor de voorbeelden van de inhoud van een pakket van eisen en een lijst van gebruikers eisen. Je mag niet meer dan twee A4-tjes gebruiken. Mogelijke keuzes voor toestellen zijn:
Nieuwe boormachines ter vervanging.
Nieuwe lichtbronnen.
Nieuwe kamera’s voor endoscopie.
Nieuwe insufflators.
Nieuwe elektrochirurgie toestellen.
Nieuw zuigsysteem.
Nieuwe operatietafels.
Nieuwe armsteunen of beensteunen voor operatietafels.
Nieuwe computers voor administratie of een nieuw programma voor administratie op de oude computers.
Nieuwe inrichting opslagruimte steriel instrumentarium.
Nieuwe ‘netten’ voor opbergen instrumentarium.
Je mag ook een toestel van speciaal jouw interesse kiezen, maar de keuze is ter goedkeuring van de docent.

terug naar Presentaties