Aanvullende informatie Lesstof Medische Techniek Module 2 en 3

Module 2, onderwerp presentatie: lesstof:
Synchroniseren en meten bio-elektriciteit Techniek van defibrillatoren
Meten van bioelektriciteit
Module OZT-reanimatie Hoofdstuk 2 paragraaf 2.4.3
Module PZT-Neurologie Hoofdstuk 1 paragraaf 1.7.1.1 en 1.7.1.2
Module PZT hemodynamiek 1 Hoofdstuk 1 paragraaf 1.1
Endoscopische chirurgie Optica en werkruimte Module OZT-minimaal invasieve en micro-chirurgie
Hoofdstuk 1 Paragafen 1.2 1.3 tem 1.3.9
Hoofdstuk 2
Ultrasoon coagulatie Ultrasonoor Coagulatie Module OZT-Cavitatie-chirurgie
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2 paragraaf 2.5
Hoofdstuk 3 paragraaf 3.1.7, 3.1.8 en 3.2.1
Module 3, onderwerp presentatie: lesstof:
Aandrijfmechanica Overbrengen kracht en vermogen Module OZT-Instrumentenleer en Mechanica hoofdstuk 4 paragraaf 5.4.2, Hoofdstuk 11
Laserchirurgie Laserchirurgie Module OZT-Laserchirurgie
Basis anesthesietoestel Anesthesie en AZT Module OZT-Reanimatie Hoofdstuk 1 tot paragraaf 1.3
terug naar Presentaties