Sterilisatie en desinfectie

home > terug naar module overzicht > OZT-Sterilisatie en desinfectie

2012. J. van Reekum/VERES Publishing
Uit deze internet publicatie mag worden overgenomen of geciteerd met vermelding van bron en uitgever.

VERES Publishing, Van Spaenweg16, 6862 XK Oosterbeek

 Voorwoord en verantwoording

Doelstelling van deze module:
De student leert de microbiologie van toepassing op de meeste ziekenhuisinfecties.
De student leert hoe een afdeling CSA functioneert met de daarbij behorende taakstelling en sterilisatie en desinfecteermethoden.

Module sterilisatie en desinfectie