VERES Meducational Software Gazen en bloedverlies beheer

Naam van de patiënt:   Ziekenhuisnummer:

Vloeistoffen.
Spoelvloeistof geopend ml. Spoelvloeistof in steriel veld: ml.
Heparine-oplossing gemaakt   ml. Heparine-oplossing in steriel veld: ml.
Koeling (fys.zout opl.) ml. Koelvloeistof in steriel veld: ml.
Pulselavage (fys.zout opl.) ml. Pulselavagevloeistof in steriel veld: ml.
Volumeverlies zuigsysteem en anders: ml.
Startvolume chirurgisch zuigsysteem: ml.
Opgezogen spoelvloeistof: ml.
Opgezogen heparine-oplossing: ml.
Opgezogen koelvloeistof: ml.
Opgezogen pulselavagevloeistof: ml.
Schatting opgezogen urine: ml.
Schatting opgezogen amnionvloeistof: ml.
Actueel volume in het chirurgisch zuigsysteem:   ml.
Geschat volume in afdekmateriaal en op de vloer:   ml.
Volumeverlies in autotransfusie apparaat: ml.  
Aantal runs of batches: Volume in reservoir: ml.
Volume geproduceerd RBC:   ml. Bewerkt volume: ml.
Toegevoegde heparine-oplossing: ml.
Opgezogen spoelvloeistof: ml.
Volumeverlies in gazen en deppers: ml.   Achtergebleven gazen en deppers:  
Soort gazen: Aantal per
verpakking:
droog gewicht
per stuk:
Gazen in steriel veld: Gazen retour: Gewicht retour gazen: Opgenomen
vloeistof:
gram. + + gram. ml.
gram. + + gram. ml.
gram. + + gram. ml.
gram. + + gram. ml.
gram. + + gram. ml.
gram. + + gram. ml.
gram. + + gram. ml.
Dit is de beta versie van dit programma. Ik stel het op prijs als u fouten of bugs meldt via info@veres.nl.

Copyright 2008: Veres Meducational Software Versie: B2008.0.1 Laatste wijziging: november 2008