Gebruiksaanwijzing

De aangegeven controles op het onderhoud van apparatuur zijn door de inspectie van de volksgezondheid verplicht gesteld. De constatering dat een toestel of apparaat een verlopen geldigheidsduur voor het onderhoud heeft, maakt het apparaat ongeschikt om verder mee te werken.

De controlelijst kan per punt worden afgevinkt. Voor de controle van de ventilator zijn keuzerondjes gebruikt, waarvan er maar 1 kan worden geactiveerd, of de ventilator is door de test gekomen, of er is een foutmelding met een code die moet worden ingevuld.

Identificatie werkstation... Er wordt vanuit gegaan dat elk anesthesietoestel een nummer heeft ten behoeve van het onderhoud. Dit nummer is representatief voor de complete unit, inclusief eventuele perfusorpompen, verwarmingstoestellen en dergelijke. Heeft een toestel of delen van een toestel geen vaste plaats op een operatiekamercomplex, dan moet de plaats waar het toestel staat bij de identificatie worden opgenomen. Bijvoorbeeld: "toestel 12 op OK 3".

Controleur... Meer dan het invullen van de naam van de controleur is niet nodig, uit het operatieprogramma blijkt voldoende of deze persoon daar aanwezig is geweest. Eventueel kan een personeelsnummer worden ingevuld.

Ruimte voor opmerkingen... Hier kan worden ingevuld of een toestel meer dan 1 keer nodig heeft om door de test te komen. Dit geeft aanwijzingen voor de servicedienst om het toestel te controleren of er gebruiksslijtage begint op te treden.
Worden er meer (bijvoorbeeld 3 perfusoren extra) of andere dan de genoemde toestellen in gebruik genomen, vermeld dan hier hun identificatie en of de geldigheidsduur van het onderhoud van deze toestellen niet is verstreken.

Met de knop "druk af" wordt het gehele formulier afgedrukt op de op de computer aangesloten printer, kies in het dialoogvenster voor "A4 landscape" of "liggend" als papier oriŽntatie.