Controlelijst Geldigheid onderhoud anesthesieventilator niet verstreken
Gassen, vacuüm en narcose gasafzuiging ingeplugd en functioneel
Secreet afzuiging compleet, schoon en functioneel
Gescheiden zuurstofvoorziening met slang functioneel
Noodbeademingset (AMBU) aanwezig en functioneel
Noodzuurstofcylinder op toestel aanwezig en druk >50 bar
Patiëntslangen inclusief handbeademingballon aangesloten
Absorber gemonteerd en <50% verkleurd
O2 bypass is functioneel
Mapleson-C set aanwezig
Ventilator zelftest doorlopen zonder foutmelding
Foutmelding: errorcode:
Snelstart procedure, geen zelftest doorlopen
Geldigheid onderhoud verdamper(s) niet verstreken
Voldoende dampanestheticum aanwezig in de verdamper(s)
Geldigheid onderhoud ECG-monitor niet verstreken
Geldigheid onderhoud verwarmingsysteem niet verstreken
Geldigheid onderhoud perfusoren niet verstreken
Geldigheid onderhoud operatietafel niet verstreken
Geldigheid onderhoud afstandsbediening niet verstreken
Noodmedicatie opgetrokken
Laryngoscoop met bladen aanwezig en functioneel
Transportzuurstofcylinder aanwezig en druk >50 bar
Kinderslangenset en kinder-AMBU aanwezig en functioneel

Datum:

Identificatie Werkstation:

Eerste check:

Dubbel check:

Ruimte voor opmerkingen:

Copyright 2012: Veres Meducational Software Versie: B2012.2.0 Laatste wijziging: januari 2012