VeresEdsBanner

Een radicale verandering...

OKCompleet is veranderd.
Natuurlijk blijft het een vaktechnisch platform, maar het wordt meer dan alleen dat...
OKCompleet is nu een 'elektronische leeromgeving on-line' geworden, waarbij informatie over de OK vrijelijk ter beschikking is.

Wij willen hiermee bereiken dat:
De beroepen op de OK hun 'enge geheimzinnigheid' verliezen, zodat er meer studenten een overwogen keuze kunnen maken en hun opleiding voltooien om daarna in dit beroep te blijven werken.
De studenten in opleiding niet meer met readers hoeven rond te lopen die zijn samengesteld uit allerhande bronnen met elk een deel van de benodigde informatie.

Stel, u volgt een opleiding tot operatie-assistent, dan krijgt u een hoop algemene informatie te verwerken. U heeft voor uw eigen werksituatie meer specifieke informatie nodig. Daarvoor zoekt u in de OZT-modules naar een module met globale informatie over 'de OK' en specifieke informatie over dit onderwerp.
Zoekt u iets specifieks voor de anesthesie of de verkoeverkamer, dan moet u in de PZT-modules zoeken.

Stel, u heeft uw opleiding met goed gevolg afgesloten, maar u wordt op een andere locatie geconfronteerd met een voor u onbekend anesthesietoestel. Om veilig met dat toestel te kunnen werken heeft u extra informatie nodig
Daarvoor zoekt u in de PZT-modules naar de module "Respiratie" en kijk binnen welke marges u veilig met dit toestel kunt werken

Stel, u heeft studenten in opleiding en u zoekt naar opleidingsmateriaal om hen te ondersteunen of naar materiaal om de nieuwe protocollen te onderbouwen.
In de OZT-modules vindt u materiaal dat de basis vormt voor het werk 'achter de OK-deuren'.

Han van Reekum

Copyright 2012 OKCompleet [Voeg deze website toe aan mijn favorieten]
Developed by Trendesign